Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Trí Tín – Hôm nay hồ xua cá trong dèo còn sót ra hồ lớn phục vụ anh em cần thủ câu trước t – 2022-01-07 12:08:49

Hữu Ích+43
Hữu Ích+43


Hôm nay hồ xua cá trong dèo còn sót ra hồ lớn phục vụ anh em cần thủ câu trước tết.
Theo kế hoạch thì khoảng 15 tháng chạp hồ nhập về cá mè và cá tra có seize nhỏ từ 3kg đến 5kg trữ trong dèo và thả ra trước tết, số cá này jin mới phục vụ anh em câu đầu năm.
Tình hình hôm nay cá lớn cũng chịu ăn.
Ngày mai thứ bảy tiếp tục câu cá tra thịt từ 8 giờ đến 16 giờ: giá cần 250k cho 8 giờ (cả ngày); câu lẻ theo suất, hồ khuyến mãi 8 xôi giờ và 2 xôi ngày.
Chủ nhật 09/01/2022 mini game chuyên cá mè.2022-01-07 12:08:49

Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart