Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Trí Tín – Hôm nay cá ăn ổn định… anh em vui tôi cũng vui. – 2021-12-31 16:14:30

Hữu Ích+39
Hữu Ích+39

Hôm nay cá ăn ổn định… anh em vui tôi cũng vui.
Ngày mai thứ bảy hồ tiếp tục chương trình 8 xôi mini mỗi giờ và 2 xôi ngày 300k và 200k .
Giá cần: ưu đãi 250k cho 8 giờ câu từ 8 giờ đến 16 giờ, tính suất câu bình thường dành cho cần thủ câu suất.
Về cá thưởng: 300k dành cho cá 8kg; 500k dành cho cá 10kg.
2021-12-31 16:14:30

Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart