Hồ Câu Trí Tín – Hôm nay 16/11/2021 hồ bổ sung thêm cá mè hàng 3kg để phục vụ anh em kéo cảm giác – 2021-11-16 12:19:03

Hữu Ích+28
Hữu Ích+28

Hôm nay 16/11/2021 hồ bổ sung thêm cá mè hàng 3kg để phục vụ anh em kéo cảm giác nho nhỏ trong khi chờ đợi cá lớn.
Tình hình cá tra vẫn ăn đều, sáng nay anh em đều có tùng…có người đc 4 em, vài em lớn hàng 6,7kg.
Chúc mọi người bình an.


2021-11-16 12:19:03

Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart