Hồ Câu Trí Tín – Hôm nay 08/11/2021 cá vẫn ăn ổn định, nhưng cá lớn lên nhiều, anh em đa phần đều – 2021-11-08 22:20:23

Hữu Ích+34
Hữu Ích+34

Hôm nay 08/11/2021 cá vẫn ăn ổn định, nhưng cá lớn lên nhiều, anh em đa phần đều có xu đổ xăng.
Cám ơn anh em Bình Dương đã đến trãi nghiệm và cũng bắt được cá to 8kg. Chúc mừng nhé.


2021-11-08 22:20:23

Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart