Hồ Câu Trí Tín – Hôm nay 02/4/2021 ngày vui nhất từ khi tôi về đây cùng anh em đam mê môn câu cá – 2021-04-02 19:21:25

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Hôm nay 02/4/2021 ngày vui nhất từ khi tôi về đây cùng anh em đam mê môn câu cá mè…
Hugo cá mè từ 7-
8-9-10 kg lên được 4 em, trong đó có 02 Ngự Lâm Quân 10,34kg và 10,59kg.
Chúc mừng anh Kích đã câu đc Hugo 8,56kg.
Chúc mừng em Tâm đã chinh phục được Ngự Lâm Quân 10,34kg.
Đặt biệt chúc mừng em Long hôm nay cùng suất câu đã chinh phục được Ngự Lâm Quân 10,59kg và 1 con Hugo 7,78kg và với
Thành tích củ em đã từng chính phục được 2 con Hugo hàng 8kg…hồ câu Lê Thị Riêng gửi đến em lời khen ngợi “giỏi và chịu khó” trong câu kéo…em sẽ là “cao thủ” trong tương lai gần…chúc em sớm thành cồng.
Chiếc cúp Ngự Lâm Quân sẽ trân trọng trao tặng 2 em Long và Tâm vào ngày 04/4/2021.
Xin thông báo đến anh em cần thủ câu cá mè: Ngày mai thứ bảy 03/4/2021 hồ cho nghĩ dưỡng cá mè để phục vụ mini game chuyên mè vào chủ nhật 04/4/2021.
Ngày mai chỉ phục vụ câu cá tra từ 7 giờ 30 đến 21 giờ, có xôi mini từ 18 giờ nếu đủ 10 cần trên mặt hồ.

2021-04-02 19:21:25


Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart