Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Trí Tín – Hồ câu Lê Thị Riêng kính mời anh em cần thủ đam mê câu cá mè ngày CN 20/02/2022 – 2022-02-19 16:07:26

Hữu Ích+49
Hữu Ích+49


Hồ câu Lê Thị Riêng kính mời anh em cần thủ đam mê câu cá mè ngày CN 20/02/2022 về tham dự với 2 chương trình:
– Mini game chuyên cá mè; kết hợp săn “Ngự Lâm Quân”
– Săn bắt heo cá mè do quỷ của hồ nuôi tính từ tuần thứ nhất 06/02/2022 đến ngày mai 20/02/2022 heo được 3 kỳ tuổi, mỗi kỳ tuồi 500k vậy heo được 1500k.
@ Quy định cá được bắt heo:
– Cá có trọng lượng từ 10kg05.; Hợp lệ trong ngày câu mini game (ngày thường câu thịt khg đc bắt heo).
– Cá đã bắt Heo không được thưởng tiền mặt Ngự Lâm Quân, chỉ được cúp.
– Trong ngày câu mini game con cá lên trước bắt heo, con lên sau thì lấy thưởng Ngự Lâm Quân và cúp. Heo nuôi lại từ tuần sau khởi điểm 500k do hồ tài trợ.
– Cá bắt heo được tính đủ các giải trong ngày mini game.
Kính mời tất cả anh em về tham gia.
Tình hình cá mè mới ăn mạnh, mè lớn chịu ăn lai rai.
@ Heo khởi điểm 06/02/2022 – 3 tuần tuổi.
@ Ngày 21/02/2022 ) hồ câu cá thịt bình thường cá tra và cá mè đến 21 giờ.


2022-02-19 16:07:26

Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart