Hồ Câu Trí Tín – Chúc mừng các bạn Khoa và Tâm đã lấy xôi 1. – 2021-12-07 20:04:11

Hữu Ích+46
Hữu Ích+46

Chúc mừng các bạn Khoa và Tâm đã lấy xôi 1.
Với cá 8,46kg hy vọng các em lại lụm luôn xôi 2.
Tình hình hồ hôm này cá lên chậm hơn tuần vừa rồi…cá trong dèo ra mới bắt đầu ăn, mong anh em chịu khó săn các em nó nha vì các em nó là cá lớn hơi khó tính…2021-12-07 20:04:11

Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart