Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Trí Tín – Cá lên sớm…chúc ngày mới vui vẻ. 9,235kg của anh Sơn câu được lúc 9 giờ 10. – 2021-12-21 09:44:18

Hữu Ích+16
Hữu Ích+16

Cá lên sớm…chúc ngày mới vui vẻ. 9,235kg của anh Sơn câu được lúc 9 giờ 10.
Anh Lâm lên cá hàng 8kg
Cá anh Học câu được hôm 18/12/2021 cá cân nặng 10kg.
Cá lớn trong hồ đã chịu ăn lại rai, các cần thủ lưu ý cá thưởng: 300k dành cho cá 8kg; 500k dành cho cá 10kg; 1000k dành cho cá 16kg.
Chúc ngày mới vui vẻ.

2021-12-21 09:44:18

Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart