Hồ Câu Trí Tín – Báo cáo vui cùng anh em cần thủ gần xa. Cá tra hôm nay vẫn còn ăn mạnh, do bầy c – 2021-11-11 01:23:10

Hữu Ích+18
Hữu Ích+18

Báo cáo vui cùng anh em cần thủ gần xa. Cá tra hôm nay vẫn còn ăn mạnh, do bầy cá này khá dầy, cá được nuôi ăn dưởng hơn 5 tháng chúng nó cũng tăng cân, cá nhỏ trước đây nay đã hơn 5kg, cá trung bình cũng lên 7kg, 8kg…nên hôm nay cá loại này lên rất nhiều.
Cám ơn anh em đã đến ủng hộ.2021-11-11 01:23:10

Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart