Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – [XẺ HEO CHƠI LỚN] (2023-02-07 07:08:47)

Hữu Ích+7
Hữu Ích+7

2023-02-07 07:08:47

[XẺ HEO CHƠI LỚN]

Cá tra khủng vẫn ăn mạnh nha ae ơiiii

Tra chim trê mới châm ăn như chó lun. Xuống cần là có cá nha ae.

Chủ nhật này xẻ heo chơi xôi tiếp nha ae ơiiiii
Tính xôi tất cả các loại cá tra chim trê

=>10 cây
Xôi 1: 100k
Xôi 2 50k

=>15 cây
Xôi: 150k
Xôi 2 100k

=>Trên 20 cây
Xôi 1: 200k
Xôi 2: 100k
Xôi 3: 50k

Hồ đánh từ 7h sáng nha ae đủ cần là có xôi.
Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart