Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – [XẺ HEO CHÉP CHƠI LỚN] (2023-02-07 07:17:32)

Hữu Ích+38
Hữu Ích+38

2023-02-07 07:17:32

[XẺ HEO CHÉP CHƠI LỚN]

Hồ đài chủ nhật tuần này xẻ heo cho ae cùng thịt nha.

1 xuất nhè nhẹ 20 30kg thôi ae ah.
Xuống cần là có cá. Chép phi trôi

=>10 cây
Xôi 1: 100k
Xôi 2 50k

=>15 cây
Xôi: 150k
Xôi 2 100k

=>Trên 20 cây
Xôi 1: 200k
Xôi 2: 100k
Xôi 3: 50k

Hồ đánh từ 7h sáng nha ae đủ cần là có xôi.


Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart