Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – THÔNG BÁO: CÂU NGÀY – LẤY XÔI NGÀY (2022-02-28 23:05:48)

Hữu Ích+14
Hữu Ích+14

2022-02-28 23:05:48

THÔNG BÁO: CÂU NGÀY – LẤY XÔI NGÀY

?GIÁ TRỊ LÊN ĐẾN CẢ TỶ ĐỒNG

Khuyến mãi cực lớn khuyến khích cho ae cần thủ câu ca ngày vô sớm.

Thể lệ : Chỉ áp dụng cho cần thủ xuống cần trước 15 giờ chiều. Hồ tối thiểu 15 cây.
(ae xuống sau 15h chiều vẫn cân cá tính xôi bình thường nhưng không được tham gia xôi ngày)

GIẢI THƯỞNG NGÀY
(Chốt cá từ 7 sáng đến 21h)

? CÁ LỚN NHẤT NGÀY: 300K
? CÁ LỚN NHÌ NGÀY: 200K
? CÁ LỚN BA NGÀY: 100K

?Ngoài ra xôi tiếng hàng ngày.
10 cây xôi 50k
15 cây xôi 100k
20 cây xôi 100k nhất tiếng + 50k Nhì tiếng

?Không đủ cần chủ nhật vẫn có nhất ngày 1 thùng bia

?Xôi áp dụng cho hàng ngày.


Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart