Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Thằng Triệu nghe tao nói nè!

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Thằng Triệu nghe tao nói nè!
Tao với mày đã thống nhất với nhau là chốt đến hết ngày hôm qua, dù mày k có hay như thế nào đi chăng nữa, thì ít nhiều mày cũng phải có lời nói với tao. Mày để tao chờ mày đến tận đêm qua, điện thoại thì mày không nghe máy. Còn bây giờ tao nói cho cái loại mày biết: Tao sẽ để cho mày ăn nốt cái rằm tháng chạp này, đến ngày 28/12 âm lịch mày k quay về gặp và nói chuyện đàng hoàng với tao thì chắc mày hiểu như thế nào rồi đấy. Bởi tính tao là k thích đùa, tao nói là tao làm. Chốt lại là ngày 28/12 âm lịch mày phải về gặp tao, còn k là dù cho mày có trốn ở đâu tao cũng sẽ tìm và lôi mày về, đừng có đùa với tao.
Tốt nhất mày nên rủ cả con Tỷ về cùng luôn.
Mày nhìn xem: Còn mỗi tao với thằng TRĂM và thằng NGHÌN ở đây thì Tết với nhất gì nữa ???

Anh em cần thủ qua ủng hộ cho thằng triệu nó về giúp e với
Copy ?
Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart