Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Tết tư mà cá lên mạnh z e sống sao hả mí anh cần thủ ơiii. (2022-01-29 21:45:42)

Hữu Ích+16
Hữu Ích+16

2022-01-29 21:45:42

Tết tư mà cá lên mạnh z e sống sao hả mí anh cần thủ ơiii.

👉Thu 4tr tiền cần
👉Trả hơn 6tr tiền cá
Cá lên toàn hàng khủng

💥Đánh xuyên tết nên ae qua bào nha💥

👉Bắt đầu từ ngày mai có một chút thay đổi như sau để tăng xôi lên cho ae chơi vui vẻ.

👉Mỗi tiếng hồ thu thêm 10k.

👉Giá cần: 150k 3 tiếng. Tiếng tiếp theo 40k

💥Trên 5 cần
1️⃣Cá lớn nhất tiếng 50k

💥Trên 10 cần
1️⃣Cá lớn nhất tiếng 100k
2️⃣Cá lớn nhì tiếng 50k

💥Trên 15 cần
1️⃣Cá lớn nhất tiếng 150k
2️⃣Cá lớn nhì tiếng 100k

💥Trên 20 cần
1️⃣Cá lớn nhất tiếng 150k
2️⃣Cá lớn nhì tiếng 100k
3️⃣Cá lớn 3 tiếng 50k

⚠️⚠️⚠️Trên 30 cần có nhất ngày 1 thùng bia


Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart