Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Ngày mai hồ câu đài cho câu thịt lại nha ae. (2021-10-04 11:26:20)

Hữu Ích+41
Hữu Ích+41

2021-10-04 11:26:20

Ngày mai hồ câu đài cho câu thịt lại nha ae.
Chép cũ còn 500kg chép mới về 600kg. Cá chưa đủ nên ae nào tới câu 1 xuất tặng 1h nha. Mai phi và chép về tiếp nha ae
Giá không đổi.
Với ae câu trùng chỉ giá 150k/3h. Giờ tiếp theo 50k nha ae.


Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart