Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Khách qua hồ nhậu say cái có cá liền ae ơiiii (2022-05-30 10:51:16)

2022-05-30 10:51:16

Khách qua hồ nhậu say cái có cá liền ae ơiiii
Chúc mừng a Nguyễn Xuân nhận được thùng bia cá lớn nhất ngày chủ nhật.

Bên em chủ nhật sẽ có cá lớn nhất ngày 1 thùng bia nha ae.

Trên 15 cây trước 3h có xôi nhất ngày 200k
Trên 10 cây có xôi tiếng 50k
Trên 15 cây có xôi tiếng 100k

Heo 14.7kg: 500k


Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ - Lịch thả cá của út lệ (2021-10-05 23:41:39)
Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart