Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Khách câu bún 2 xuất lời hơn 1 Triệu (2021-12-13 22:04:29)

Hữu Ích+24
Hữu Ích+24

2021-12-13 22:04:29

Khách câu bún 2 xuất lời hơn 1 Triệu
Điệp Hùng hú ae vô kéo lẹ đi a kkk
Bão cá mấy nay luôn nha ae
Xôi 100k từ sớm
Tiếng nào cũng lên 2-3 con trên 6kg Vô bào lẹ ae ơiiii🤣
Hồ đông vui lắm luôn.
Đồ ăn nhậu đầy đủ.
🐖🐖🐖Heo 1. 13.5kg 3tr5
🐷🐷🐷Heo 2. 14.0kg 8tr5
Vô bắt heo lẹ ae ơiiii


Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart