Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Hồ em nay có một số anh em câu loại mồi này (2021-06-14 21:23:41)

Hữu Ích+38
Hữu Ích+38

2021-06-14 21:23:41

Hồ em nay có một số anh em câu loại mồi này
Ae gọi là “Cháo bò”
Thông báo từ Hôm nay hồ cấm mồi này vì ảnh hưởng rất xấu tới nước hồ. Váng mỡ nổi lềnh bềnh. Mồi thịt sống xay ra trộn cám như bên dưới. Ae Thông cảm còn rất nhiều loại mồi đang chịu vui lòng sử dụng mồi khác giúp em.

Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart