Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Hồ đài vẫn lên cá đều nha ae (2021-12-19 20:27:09)

Hữu Ích+38
Hữu Ích+38

2021-12-19 20:27:09

Hồ đài vẫn lên cá đều nha ae

Cá có khuyên xanh 500k 1 con (15 con)
Tổng 7tr5

Dự tính thả
20 con khuyên cam 1 xuất câu 200k
Tổng 4tr

Cá thả thứ 6 hàng tuần cho ae giải trí cuối tuần. Cá châm size 1.5-3kg
Mồi đánh tự do.Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart