Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Hồ câu ngọc tâm bão cá. (2021-11-28 21:47:35)

Hữu Ích+49
Hữu Ích+49

2021-11-28 21:47:35

Hồ câu ngọc tâm bão cá.
Lỗ sml mà vẫn vui.
Đánh cá thịt mà như câu giải,
Xôi từ 8h sáng mỗi tiếng từ sáng tới chiều tiếng nào cũng lên cả chục con.
Hơn 1 tuần nay ngày nào cũng lên trên 3 tạ cá
Nay xôi chè từ sáng chơi lên hẳn 5 tạ cá bay toong 10 củ bù lỗ 3 củ mà vẫn vui.
Mong ae ủng hộ dài dài.
Ae nào chưa có cá thì vô bắt lẹ nha.
Ae đánh từ sáng tới chiều có cần lời gần 2 củ tiền cá.
Cá ăn bún mạnh nha ae
Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart