Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Hồ câu cá thịt bão cá. Tán sml chủ hồ (2022-04-29 22:04:13)

2022-04-29 22:04:13

Hồ câu cá thịt bão cá. Tán sml chủ hồ

57 con cá.
1 con bò
1 con 12kg
8 con hàng 9

Hồ đang chịu cám, cháo bún

Đặc biệt: nổ bánh mì. Ae vô bào lẹ
Ngày nào cũng lên trên 40 em.

Ae lưu ý bánh mì chỉ đánh bánh mì zin không nhúng nước hay tẩm hóa chất trước
Ae nào móc khô đánh zin được thì mình hãy đem bánh mì vô nhaz. Còn e không cho nhúng nước hay tẩm trước.Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ - Như thường lệ cứ đến dịp cuối năm Út Lệ chạy chương trình KM đến quý khách câu !
Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart