Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – CUỐI TUẦN CÓ ĐI HỒ CÂU NGỌC TÂM KHÔNG ANH EM (2021-12-25 22:12:06)

Hữu Ích+38
Hữu Ích+38

2021-12-25 22:12:06

CUỐI TUẦN CÓ ĐI HỒ CÂU NGỌC TÂM KHÔNG ANH EM 🤔🤔🤔

Một ngày lên hơn 50 con cá
Hàng 6-8 lên 20 con
Hàng 8-10 lên 2 con
còn lại trên 4kg hết

CÁ ĂN NHƯ CHÓ. LÊN ĐỀU, XÔI CHÈ CÓ HẾT
CÂU CHỦ HỒ TRẢ TIỀN SML LUÔN AE ƠIIII

Hồ đài mới châm cá lại lên khuyên.
Hồ máy đập heo cá lại lên nhiều 😰😰😰
Say sẩm ml ae ơi 😂😂😂
Cơ mà ae vô hồ ai cũng vui ai cũng có cá là mình mừng rồi.


Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart