Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Chúc mừng ae cần thủ ngày hôm nay téc nách (2022-01-02 23:57:36)

Hữu Ích+23
Hữu Ích+23

2022-01-02 23:57:36

Chúc mừng ae cần thủ ngày hôm nay téc nách

Xôi chè đầy đủ, nhất tiếng 100k nhì tiếng 50k
Giá cần chỉ 120k 3 tiếng

Bia cá lớn nhất ngày
Bia cho cần thủ lock bốc thăm may may mắn của ngày

1 ngày lên 7 con cá 9-11kg
Cá size bự lên nhiều.
Cá lên chủ hồ trả tiền sml luôn.

Heo 13.5kg: 2tr5
Heo 14.0kg: 7tr5

Bò thả dc 2 tuần rồi vô bắt thôi ae.

Cá chép lên gần 1 tạ 🤧🤧🤧


Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart