Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Báo cá Hồ Câu Ngọc Tâm ae ơi (2022-05-07 20:00:08)

2022-05-07 20:00:08

Báo cá Hồ Câu Ngọc Tâm ae ơi

Cần thủ lần đầu vô hồ chịu chơi nhất hồ. Đi grab đi câu luôn.

Quất 6 em
1 em 12.6kg
1 em 8.6 kg
3 em 7.5 kg
1 em 3kg

Còn nữa nha ae.
Nay heo 14.75kg 3tr9 rồi nha ae.
Vô bắt lẹ ae ơiiii

Cá ăn như chó luôn ae ơi. Qua em bắt cá đi nàoooo cá lớn bao cảm giác.
Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh -
Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart