Hồ Câu Nam Phương Nhà Bè – Heo 1:2tr650 cá 12kg đập heo (2021-03-26 16:57:04)

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Heo 1:2tr650 cá 12kg đập heo
Heo 2:2triệu cá 11kg5 đập heo
Ngày mai thứ 7 hồ câu xôi từ 8h đến 16h chiều
Cá lớn nhất tiếng 100k
Cá đang chụi cám bún nhiều nhá ae
Lưu ý: ngày mai 1 cần cũng câu xôi ạ
Là không giới hạn cần
8h nếu đủ cần thì hồ tính xôi + gà


2021-03-26 16:57:04


Hồ Câu Nam Phương Nhà Bè

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart