Hồ Câu Lý Ngư – Tình hình heo nuôi dạo này lên khá chậm, hôm nay heo lên được 1.430k

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Tình hình heo nuôi dạo này lên khá chậm, hôm nay heo lên được 1.430k

Cá hồ hôm nay nhiệt hơn hôm qua, chỉ 12 cần nhưng có 10 cần thủ đạt trên 6kg, bình quân hôm nay lượng cá/cần đạt gần 8kg

– Anh Đức 11kg chép phi,
– Anh Tuấn 10kg chép phi
– Anh Tân 10kg chép
– Anh Cường 9kg phi
– Anh Mỹ 8kg chép phi
– Anh Toan 7kg chép
– Anh Tuấn 2, chú Hiển, Anh Thắng, anh Hiến 6kg chép phi
-…..

Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart