Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư cuối ngày 2/12: (2021-12-02 20:36:52)

Hữu Ích+46
Hữu Ích+46


2021-12-02 20:36:52
Thông báo Lý Ngư cuối ngày 2/12:

Heo chép mai sẽ bắt đầu tại 2.490.000 đồng.

3 ngày nay cá chép thả cách đây 2 tuần đã quen thời tiết, bắt đầu ăn nhiệt. Hôm nay xuất hiện làn sóng mới như
– Quân Nguyễn 9.5kg chép 4kg phi
– Anh Thanh 9kg chép phi
– Anh Hòa 8 kg chép
– …
Ngày mai, 300kg cá phi size to (đợt trước bên cung cấp thất hứa) sẽ được thả bổ sung vào cuối giờ sáng, không chỉ giúp đa dạng cá, các cần thủ có nhiều cảm giác khác nhau trong những ngày cá chép khó ở, còn giúp môi trường nước của hồ luôn cải thiện.

Hồ cũng sẽ quay lại sử dụng máy bơm oxy vào mỗi tối để giúp cá khỏe, ăn nhiệt.
😍😍😍Cám ơn các cần thủ đã ủng hộ😍😍😍

Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart