Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư cuối ngày 17/3: – 2021-03-18 09:41:40

Hữu Ích0
Hữu Ích0


2021-03-18 09:41:40
Thông báo Lý Ngư cuối ngày 17/3:

Cá vẫn nhiệt, rô phi size gần 0.8 kg ăn mạnh. Các cần thủ xuất sắc gồm:
Anh Đại 13kg chép
Anh Dũng 10kg chép phi
Anh Đức 9kg chép phi
Anh Mỹ 7kg chép
Anh Hà, Anh Dũngj, Chú Hiển 5kg chép

Heo nuôi nay lên 650k.

😍😍😍Từ 15/3 để đối phó với cá nhỏ hồ sẽ có chính sách như sau: cần thủ câu suất bình thường cá nhỏ thu 30k/kg. Riêng các cần thủ giúp hồ chuyên xử lý cá nhỏ (vui lòng đăng kí khi xuống cần) hồ sẽ không tính vé câu và sẽ thu lại 10k/kg cá nhỏ, cá lớn thả lại hồ……😍😍😍Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart