Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 9/11: (2021-11-09 09:17:42)

Hữu Ích+48
Hữu Ích+48


2021-11-09 09:17:42

Thông báo Lý Ngư 9/11:

Heo chép đạt trong lượng 1.130.000 đồng. Hôm qua hồ nới rộng thêm diện tích để các cần thủ có thêm lựa chọn vị trí. Do vậy ảnh hưởng đến hoạt động câu kéo, hồ chỉ có 7 cần.

Tuy nhiên vẫn có 2 cần thủ xuất sắc đạt mức cá lên trên 9kg là anh Thái và anh Thuận

Cám ơn các cần thủ đã ủng hộ.


Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart