Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 8/4: (2021-04-10 08:14:12)

Hữu Ích0
Hữu Ích0


2021-04-10 08:14:12
Thông báo Lý Ngư 8/4:

Một ngày bão cá mạnh, heo nuôi chỉ lên nhẹ 1100 k, tuy nhiên không phản ánh đúng mức sôi động của Hồ.

Các cần thủ đạt mức cá khủng gồm:

– Anh Cường 31kg chép, qua đò, mang thùng bia kèm mồi về.
– Anh Hưng 15kg chép
– Anh Kim 10kg chép phi
– Anh Cang, Thái 8kg chép phi
– Anh Tuấn 7kg chép phi
– Anh Hiến, anh Đại 6kg
– Anh Hải, anh Trung 5 kgHồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart