Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 8/12: Heo chép nay đạt 2.730.000 đồng. 3 ngày qua hồ vẫn duy tr (2021-12-08 10:11:39)

Hữu Ích+8
Hữu Ích+8


2021-12-08 10:11:39

Thông báo Lý Ngư 8/12: Heo chép nay đạt 2.730.000 đồng. 3 ngày qua hồ vẫn duy trì lượng cá ăn ổn định, các cần thủ duy trì phong độ ổn định như: Anh Nghĩa ngày 13kg, ngày 12kg chép
Anh Bi 10kg chép
Anh Thuận 10kg chép
Chú Hiển 8kg chép
Anh Hòa, Anh Thắng 8kg chép phi…. Cảm ơn các cần thủ đã ủng hộ 😍😍😍

Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart