Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 7/4: (2021-04-07 23:05:27)

Hữu Ích0
Hữu Ích0


2021-04-07 23:05:27
Thông báo Lý Ngư 7/4:

Heo nuôi hôm nay lên được 850k. Các cần thủ xuất sắc ngày hôm nay gồm:

Anh Cường 16kg chép
Anh Đại 10kg chép phi
Anh Minh 10kg chép
Anh Tuấn 7kg chép
Anh Thái 1 5kg chép phi
Anh Thái 2 5kg chép phi

😍😍😍Ngày mai hồ đón nhận khoảng 400kg chép Ngọc Trinh về, Hồ sẽ châm trực tiếp 60kg chép, lượng cá còn lại sẽ được nhốt vèo để thực hiện châm dần trong thời gian tới (dự kiến 1 tuần châm 2 lần vào thứ 2 và thứ 6)😍😍😍
Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart