Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 5/1: (2022-01-05 10:52:17)

Hữu Ích+15
Hữu Ích+15


2022-01-05 10:52:17

Thông báo Lý Ngư 5/1:

Heo chép đạt 4.320.000 đồng. Đã lâu rùi heo vẫn chưa lên bờ

Trong tuần này, hồ dự tính sẽ châm thêm 300kg chép phi để duy trì tình trạng cá nhiệt mỗi ngày.

Cám ơn các cần thủ đã ủng hộ


Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart