Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 4/4: (2021-04-05 09:57:08)

Hữu Ích0
Hữu Ích0


2021-04-05 09:57:08
Thông báo Lý Ngư 4/4:

Hồ nay vắng vẻ, các cần thủ câu giải, heo lên nhẹ 580k.

Hồ nay cá ăn rất nhiệt, có khoảng 5 bộ trục đã đứt và 1 cần gãy, nhiều cần thủ qua đò mang quà. Hồ xuất hiện gương mặt mới, đạt mức cá kỉ lục:
– Anh Tươi 16kg chép và gần 4kg phi
– Anh Cường 14kg chép
– Anh Thái 8kg chép
– Anh Giang 7kg chép
– Anh Thắng 6kg chép

Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart