Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 4/2: (2022-02-04 19:46:16)

Hữu Ích+12
Hữu Ích+12


2022-02-04 19:46:16
Thông báo Lý Ngư 4/2:
Heo chép 5tr đã lâu chưa lên, hồ sẻ thịt heo mỗi tuần 1tr cho giải chép lớn nhất tuần. Bắt đầu từ 7/2/2022.

– Thời gian lên chép cân kg từ 8h đến 18h mỗi ngày. (Chép ăn miệng, cho thả dây)
– Từ 7h đến 16h mỗi cần thủ góp giải tuần 20k/cần.
– Giá trị giải tuần = 1tr + toàn bộ số cần tham dự trong tuần x 20k.

Chúc các cần thủ và gia đình năm mới sức khỏe, an bình và công việc thuận lợi!!!


Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart