Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 31/12:

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Thông báo Lý Ngư 31/12:

– Từ khi thực hiện châm cá cách ngày, chép cũ và mới đều ăn rất nhiệt mỗi ngày. Các cần thủ xuất sắc gồm: anh Thái 1 22kg chép 2kg phi, anh Cường 18kg chép 2kg phi, anh Đức 14kg chép 2kg phi, anh Thái 2 13kg chép, anh Tiến 10kg phi 2kg chép…

– Heo hôm nay 1,000,0000 đồng, khả năng nắng đẹp lại lên.
Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart