Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 30/12: (2021-12-30 16:40:44)

Hữu Ích+45
Hữu Ích+45


2021-12-30 16:40:44

Thông báo Lý Ngư 30/12:
Heo chép đạt 3.870.000 đồng. Cá duy trì ăn đều hồ và đạt trên 5kg/cần bình quân.
Một số cần thủ xuất sắc 2 ngày qua:

– Anh Nghĩa 26kg chép.
– Anh Bi 18kg chép
– Anh Hùng 15kg chép
– Anh Hưng 14 kg chép
– Anh Minh 9kg chép
– Anh Thắng 8kg chép
– Anh Lợi 8kg chép.

Cám ơn các cần thủ ủng hộ


Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart