Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 29/11: (2021-11-29 22:07:14)

Hữu Ích+27
Hữu Ích+27


2021-11-29 22:07:14

Thông báo Lý Ngư 29/11:

Heo chép vẫn tiếp tục 2.250.000 đồng.

Hai ngày nay, trời âm u, mực nước hồ sâu nên cá chép không nhiệt, thay vào đó cá phi lại ăn mạnh. Các cần thủ xuất sắc gồm:
– Anh Hòa 13 kg chép
– Chú Hiển 9kg chép ngày 28/11 và 12kg chép phi ngày 29/11
– Anh Thuận 10kg chép

Hi vọng sắp tới trời nắng lại giúp 500kg chép thả gần đây của hồ ăn nhiệt trở lại


Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart