Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 28/3: Heo nuôi lên nhẹ 900k, hiện tượng đứt trục đứt thẻo lan r (2021-03-29 09:41:58)

Hữu Ích0
Hữu Ích0


2021-03-29 09:41:58

Thông báo Lý Ngư 28/3: Heo nuôi lên nhẹ 900k, hiện tượng đứt trục đứt thẻo lan rộng khắp hồ. Các cần thủ xuất sắc gồm:
– Anh Thái 11kg chép phi
– Anh Minh 10kg chép
– Anh Cường, anh Trung, anh Toan, anh Hùng 7kg chép phi
– Anh Tươi 6kg chép phi
– Anh Đại 5kg chép
– Anh Hiến 5kg chép phi 😍😍Từ 15/3 để đối phó với cá nhỏ hồ sẽ có chính sách như sau: cần thủ câu suất bình thường cá nhỏ thu 30k/kg. Riêng các cần thủ giúp hồ chuyên xử lý cá nhỏ (vui lòng đăng kí khi xuống cần) hồ sẽ không tính vé câu và sẽ thu lại 10k/kg cá nhỏ, cá lớn thả lại hồ😍😍Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart