Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 28/12:

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Thông báo Lý Ngư 28/12:

– Hôm nay chép đen đã trở lại, cuồng nhiệt, lượng cần đạt mức chép trên 5kg rất cao, tiêu biểu: Anh Cường 18kg chép, Bùi Tấn Đại 14kg chép 2kg phi, Dũng Trần13,5 kg chép, anh Thành 12kg chép, Anh Thắng 9kg chép phi…
=> Hồ lại đưa đò 5/22 cần thủ.
– Heo 1 đã đạt mức 2tr và được cất tủ, từ mai heo 2 sẽ bắt đầu với khởi điểm 500k. Bất kì cần thủ nào câu được sẽ nhận heo 1.
– Mai sẽ là ngày đầu tiên của chương trình châm cá, dự kiến hồ sẽ châm 50kg chép đen vào lúc 10h sáng.
Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart