Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 27/3: (2021-03-27 23:25:04)

Hữu Ích0
Hữu Ích0


2021-03-27 23:25:04
Thông báo Lý Ngư 27/3:

Trời nắng oi bức, heo nuôi lên nhẹ hôm qua và hôm nay 750k.

Cá ăn đều hồ, vẫn quấn ổ của anh Mỹ và anh Cường. Các cần thủ xuất sắc hôm nay gồm:

– Anh Cường 8kg chép
– Anh Mỹ 8kg chép
– Chú Hiển 8kg chép
– Anh Thắng 8kg chép
– Anh Hiến 6kg chép phi
– Anh Thái 6kg chép
😍😍Từ 15/3 để đối phó với cá nhỏ hồ sẽ có chính sách như sau: cần thủ câu suất bình thường cá nhỏ thu 30k/kg. Riêng các cần thủ giúp hồ chuyên xử lý cá nhỏ (vui lòng đăng kí khi xuống cần) hồ sẽ không tính vé câu và sẽ thu lại 10k/kg cá nhỏ, cá lớn thả lại hồ😍😍

Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart