Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 25/12:

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Thông báo Lý Ngư 25/12:

-3 ngày gần đây cá ăn sớm, đứng trưa và bắt đầu nhiệt từ 2h chiều, Hôm nay bão cá chép chiều tối, ăn lửng nhẹ: Trần Dũng 16k chép 4k phi 1 xôi, Tùng Liêu 10kg chép, anh Dũng10k chép phi, anh Thắng 10kg phi chep, anh Nhân 9 kg phi chép…

– Heo đang chạy rong với số kg là 1,610,000.

– Mai hồ dự kiến về 600kg gồm 3 loại chép đen size từ 1kg, phi size từ 0.5kg và trôi đỏ size từ 1.5kg, hồ sẽ tiến hành thả 100kg ngay xuống hồ nhằm cho anh em sớm có cảm giác nhiệt trở lại, còn lại thả vèo và tiến hành châm cá 50kg mỗi 2 ngày.

😍😍Chúc mọi người có thời gian giải trí vui vẻ cuối tuần cùng Hồ Lý Ngư.😍😍
Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart