Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 24/12:

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Thông báo Lý Ngư 24/12:

– Trời hôm nay trở nắng, cá chưa quen nên chậm. Các cần thủ xuất sắc có Bùi Tấn Đại 18kg chép, Anh Long 16kg Phi, Tùng Liêu 9kg chep phi, Anh Thái 8kg chép phi….

-Thời tiết k tốt nên heo chay rông 4 ngày đạt 1,410,000 đồng chưa bị bắt.

– Từ nay cho đến cuối năm, nhằm tạo điều kiện giao lưu, các cần thủ nữ khi tới hồ sẽ được giảm giá 15% và 10% phí câu cho 2 buổi.

😍😍Từ 25/12 do cá lau kiếng bắt đầu phát sinh, hồ sẽ thu bằng giá chép 25k/kg. Đồng thời dự kiến tuần sau hồ sẽ châm thêm 300kg rô phi size từ 0.5kg-0.8kg và 200kg trôi đỏ size từ 1.5kg, giúp đa dạng cá ăn tùy theo thời tiết, tránh gây nhàm chán cho các cần thủ.
Ngoài ra, hồ sẽ thực hiện dưỡng và châm cá 60kg mỗi 2ngày trong thời gian tới, giúp cá mau hồi, ăn nhiệt. Cám ơn các cần thủ đã ủng hộ.😍
Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart