Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 23/4: Heo nuôi nay lên chậm, đạt 710k. Mưa gió khiến các cần th (2021-04-23 22:08:20)

Hữu Ích0
Hữu Ích0


2021-04-23 22:08:20

Thông báo Lý Ngư 23/4: Heo nuôi nay lên chậm, đạt 710k. Mưa gió khiến các cần thủ nản lòng.
Các cần thủ xuất sắc hôm nay gồm:
– Anh Minh 12kg chép
– Anh Thắng 10kg chép phi
– Anh Cường 8kg chép
– Anh Đại 8kg chép
– Chú Hiển 5kg chép.. 😍😍Sáng mai hồ sẽ thả 60kg chép ngọc trinh lúc 7h sáng cho không khí cuối tuần náo nhiệt😍😍😍Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart