Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 23/4: Heo nuôi nay lên chậm, đạt 710k. Mưa gió khiến các cần th (2021-04-23 22:08:20)

Hữu Ích0
Hữu Ích0


2021-04-23 22:08:20

Thông báo Lý Ngư 23/4: Heo nuôi nay lên chậm, đạt 710k. Mưa gió khiến các cần thủ nản lòng.
Các cần thủ xuất sắc hôm nay gồm:
– Anh Minh 12kg chép
– Anh Thắng 10kg chép phi
– Anh Cường 8kg chép
– Anh Đại 8kg chép
– Chú Hiển 5kg chép.. ??Sáng mai hồ sẽ thả 60kg chép ngọc trinh lúc 7h sáng cho không khí cuối tuần náo nhiệt???Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart