Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 23/11: Heo chép hôm nay lên 2.250.000 đồng. Cần thủ xuất sắc h (2021-11-23 22:50:12)

Hữu Ích+49
Hữu Ích+49


2021-11-23 22:50:12

Thông báo Lý Ngư 23/11: Heo chép hôm nay lên 2.250.000 đồng. Cần thủ xuất sắc hôm nay vẫn là tên quen thuộc: Anh Bi 16kg chép
Anh Minh 11 kg chép.
Chú Hiển, anh Tuấn, anh Lợi….6kg. Hồ có giá vé câu ngày là 450k. Cám ơn các cần thủ đã ủng hộ.😍
Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart