Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 22/4: (2021-04-23 07:39:38)

Hữu Ích0
Hữu Ích0


2021-04-23 07:39:38
Thông báo Lý Ngư 22/4:

Chép nuôi lại khởi đầu mới với 610k. Thời tiết mát mẻ, cá ăn rất nhiệt, rải đều hồ.
Các cần thủ xuất sắc gồm:
– Anh Đại 18kg chép.
– Anh Thái (thuốc) 13kg chép phi
– Anh Minh 10kg chép
– Anh Cường 8kg chép
– Anh Đạt 8kg chép phi,
– Anh Thắng MC 8kg chép phi
– Chú Hiển 7kg chép.
– Anh Tuấn 5 kg chép phi, 3 bộ thẻo…?
– Anh Thắng, anh Thái 5kg chép phi,…
Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart