Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 22/3: – 2021-03-23 07:31:52

Hữu Ích0
Hữu Ích0


2021-03-23 07:31:52
Thông báo Lý Ngư 22/3:

Heo nuôi lên nhẹ, đạt cân nặng 1350 k. Hồ hôm nay sẽ châm thêm 50kg chép.

Cá vẫn ăn nhiệt, lượng cá đạt trên 6kg/cần, các cần thủ xuất sắc hôm nay gồm:

– Anh Mỹ 22kg chép phi qua đò, mang bia về
– Anh Thắng 15kg chép phi
– Anh Dũng 15kg chép phi
– Anh Cường 8kg chép
– Chú Hiển 7 kg chép
– Anh Đại 6kg chép

😍😍😍Từ 15/3 để đối phó với cá nhỏ hồ sẽ có chính sách như sau: cần thủ câu suất bình thường cá nhỏ thu 30k/kg. Riêng các cần thủ giúp hồ chuyên xử lý cá nhỏ (vui lòng đăng kí khi xuống cần) hồ sẽ không tính vé câu và sẽ thu lại 10k/kg cá nhỏ, cá lớn thả lại hồ😍😍😍


Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart