Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 22/11: (2021-12-22 09:51:21)

Hữu Ích+33
Hữu Ích+33


2021-12-22 09:51:21
Thông báo Lý Ngư 22/11:

Heo chép đạt 3.300.000 đồng.
Hai ngày qua cá cuồng nhiệt, có vẻ cá phi châm thêm đã giúp môi trường nước tốt hơn, đáy hồ sạch cá chép ăn nhiệt.
Hồ xác nhận kỉ lục đưa đò, 60% cần thủ qua đò, các cần thủ làm chủ cuộc chơi như:
– Anh Minh 16kg chép phi 20/11 và 18kg chep phi 21/11
– Anh Nghĩa 16kg chép
– Anh Bi 12 kg chép 20/11 và 12kg chép 21/11
– Anh Thắng 12 kg chép phi
– Anh Hòa 12kg chép phi
– Anh Thuân 9kg chép.
…….

Cám ơn câc cần thủ đã ủng hộ


Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart