Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 22/11: (2021-11-22 22:27:46)

Hữu Ích+45
Hữu Ích+45


2021-11-22 22:27:46

Thông báo Lý Ngư 22/11:

Heo chép hôm nay lên 2.100.000 đồng.

Hôm nay đầu tuần, khá vắng cần thủ, cá ăn đều hồ đạt bình quân 5kg/cần. Cần thủ xuất sắc:

Anh Minh 10kg chép
Anh Bi 9kg chép

Cám ơn các cần thủ đã ủng hộ.

Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart