Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 20/3: Heo nuôi hôm nay đã lên 1.080k (3 ngày vừa qua hồ quên kh – 2021-03-20 22:52:08

Hữu Ích0
Hữu Ích0


2021-03-20 22:52:08

Thông báo Lý Ngư 20/3: Heo nuôi hôm nay đã lên 1.080k (3 ngày vừa qua hồ quên không cập nhật). Các cần thủ xuất sắc gồm: – Anh Hoan 15kg chép phi
– Anh Cường 11kg chép
– Anh Thắng 10kg chép
– Bùi Tấn Đại 8kg chép
– Anh Chi 6kg chép phi
– Anh Toan 6kg chép phi 😍😍😍Từ 15/3 để đối phó với cá nhỏ hồ sẽ có chính sách như sau: cần thủ câu suất bình thường cá nhỏ thu 30k/kg. Riêng các cần thủ giúp hồ chuyên xử lý cá nhỏ (vui lòng đăng kí khi xuống cần) hồ sẽ không tính vé câu và sẽ thu lại 10k/kg cá nhỏ, cá lớn thả lại hồ😍😍😍
Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart